Грижи за вас

Медицински център Св. Николай осигурява широк спектър от медицински услуги и процедури, включително рентгенови снимки, кръвни изследвания, диагностика и скрининг на болести с технологии, които бихте очаквали от един модерен и добре оборудван медицински център.

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката | Fitting Montage

 

 

 

 

 

 

 

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-0915-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура, BG16RFOP002- 2.089 „ Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Свети Николай България ЕООД, ЕИК: 203549052

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. финансирани от Европейският фонд за регионално
развитие.

Начало: 26.08.2021 г.
Край: 26.11.2021 г.