Грижи за вас

Медицински център Св. Николай осигурява широк спектър от медицински услуги и процедури, включително рентгенови снимки, кръвни изследвания, диагностика и скрининг на болести с технологии, които бихте очаквали от един модерен и добре оборудван медицински център.

Световна здравна организация, 1948

Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message