Грижи за вас

Медицински център Св. Николай осигурява широк спектър от медицински услуги и процедури, включително рентгенови снимки, кръвни изследвания, диагностика и скрининг на болести с технологии, които бихте очаквали от един модерен и добре оборудван медицински център.

Кариери

Медицински Център Св. Николай търси да назначи служители за летен сезон 2020 на следните длъжности :

Вакантна
длъжност
Мин.
период

Макс.
период
От дата
Мин.
заплата
Храна
Пътни
квартира
Забележки
лекар 1 мес 3 мес 01.06.2020 1300 BGN + опит от 2г.

Моля, при кандидатстване за работа използвайте европейските бланки за автобиография, като попълните формите на български и английски.

Можете да ги изтеглите тук:

Изпращайте попълнените документи на адрес:  jobs@st

Телефон за връзка:  +359 554 23 024