Грижи за вас

Медицински център Св. Николай осигурява широк спектър от медицински услуги и процедури, включително рентгенови снимки, кръвни изследвания, диагностика и скрининг на болести с технологии, които бихте очаквали от един модерен и добре оборудван медицински център.

Кариери

Медицински Център Св. Николай търси да назначи служители за летен сезон 2015 на следните длъжности :

Вакантна
длъжност

мин.
период

макс.
период

от дата

мин.
заплата

храна

пътни
квартира

забележки

Пеиатър              
Хирург               
   Кардиолог

Моля, при кандидатстване за работа използвайте европейските бланки за автобиография, като попълните формите на български и английски.

Можете да ги изтеглите тук:

Изпращайте попълнените документи на адрес:  jobs@st.nicholas.bg

Телефон за връзка:  +359554 23024