Грижи за вас

Медицински център Св. Николай осигурява широк спектър от медицински услуги и процедури, включително рентгенови снимки, кръвни изследвания, диагностика и скрининг на болести с технологии, които бихте очаквали от един модерен и добре оборудван медицински център.

Кариери

Медицински Център Св. Николай търси да назначи служители за летен сезон 2015 на следните длъжности :

Вакантна
длъжност

мин.
период

макс.
период

от дата

мин.
заплата

храна

пътни
квартира

забележки

Хирург  1 месец 3 месеца  01.06.  2000 лв.  обяд  да
Мед.сестра
  1 месец  3 месеца  01.06.  800 лв.  обяд  да
   Педиатър        1 месец       3 месеца         01.06.        2500 лв          обяд            да

Моля, при кандидатстване за работа използвайте европейските бланки за автобиография, като попълните формите на български и английски.

Можете да ги изтеглите тук:

Изпращайте попълнените документи на адрес:  jobs@st.nicholas.bg

Телефон за връзка:  +359554 23024